โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย Soi26sai4sai School

นายพีระยศ  บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย  ทุกลมหายใจคือการเรียนรู้